Bjerreslægten


Velkommen til Foreningen Bjerreslægten

Formål


Hvad er formålet?

Foreningens opgaver er at bevare sammenholdet mellem slægtens medlemmer og at værne om slægtens minder.

Dette opnås ved:

Medlemsskab


Hvem kan blive medlem - hvordan?

"Som medlemmer kan optages enhver, der tilhører Bjerreslægten, nedstammende fra Store Bjerre i Sir (v. Holstebro), eller som er gift med et af denne slægts medlemmer".

Kontingent pr. år: 150 kr., dog 125 kr. ved betaling før 1. februar.

Henvendelse: Vibeke Bjerre-Harpøth (3039) Kasserer. Tlf.: 87 82 80 11,
Tingvangen 10, 8981 Spenstrup
E-mail: kasserer @bjerre.net.
Giro: 806-6922.

Bjerrestævne


Bjerrestævne nr. 25 blev afholdt i 1998 ved Holstebro, i 100-året for det første stævne.

Stævnet startede på Sir Lyngbjerg (jf. mindestenen) med gudstjeneste, fulgt af besøg på slægtsgården Store Bjerre. Dernæst festaften i Mejruphallen med generalforsamling, middag, foredrag, optræden, dans. Indrammet af en kunstudstilling, produceret af slægtens medlemmer. - Samlet deltagertal: 450.

Bjerrestævne nr. 26 blev afholdt 2002 på Vedersø Idrætsefterskole

Næste Bjerrestævne afholdes lørdag d. 5 august 2006, nærmere oplysninger i Brevduen 2005

Brevduen


Slægtens årsskrift

"Brevduen" (52 sider) er udkommet årligt fra 1947. Slægtens årsskrift med oplysninger om slægten med almene artikler samt medlemsfortegnelse.

Henvendelser og forslag til artikler til:

Jacob Bjerre (2853), tlf. 5918 6610. Jernbanevej 46, 4340 Tølløse
e-mail: brevduen @bjerre.net.

Slægtstavle


Slægtstavle 3. og 4. udgave

Slægtstavle over Bjerreslægten 1978, 3.udgave 1978 (bog kr.150).

Slægtstavle over Bjerreslægten 2000, 4.udgave 2000 (CD).

Henvendelse: Vibeke Bjerre-Harpøth (3039) Kasserer. Tlf.: 87 82 80 11,
Tingvangen 10, 8981 Spenstrup
E-mail: kasserer @bjerre.net.
Giro: 806-6922.

Bjerreslægtens krønike


Bog, CD og på Web.

Nyeste publikation:
"En vestjysk bondeslægt. Bjerreslægtens krønike",
forfattere Agnete og Svend Erik Bjerre. 1998,
240 sider, 275 kr. Forlaget Buch.UDSOLGT

Findes også på CD'en:
Slægtstavle over Bjerreslægten 2000, 4.udgave 2000.

Henvendelse: Vibeke Bjerre-Harpøth (3039) Kasserer. Tlf.: 87 82 80 11,
Tingvangen 10, 8981 Spenstrup
E-mail: kasserer @bjerre.net.
Giro: 806-6922.

Findes også på nettet: http://www.bjerre.net/kronike

Bjerre.net


Information på Web (http://www.bjerre.net).

Slægtsforeningen håber med denne hjemmeside (http://www.bjerre.net) at nå ud til Bjerrer, som gerne vil høre om deres slægt, og til andre, som herigennem kan finde inspiration til at arbejde for deres egen slægt.

Bestyrelsen


Foreningen Bjerreslægten (fra 2/11 2003):

Formand.
Karen Bjerre (1486). Tlf. 7452 3696
Skibbrogade 12 B, 6100 Haderslev
e-mail: karbj @get2net.dk

Kasserer. Indmeldelse, betaling af kontingent, bestilling af publikationer:
Vibeke Bjerre-Harpøth (3039). Tlf. 8782 8011
Tingvangen 10, 8981 Spenstrup
e-mail: vibeke @bjerre-harpoth.dk.
Foreningens giro: 806-6922. Kontingent pr. år: 150 kr., ved betaling inden 1. febr. dog kun 125 kr.

Sekretær
Else Risum
(1719), tlf 44 44 05 47.
Hakonsvej 47, 2880 Bagsværd
e-mail: Else.Risum @Bjerre.net

Redaktør af www.bjerre.net
Kamma Gudmand-Høyer (1818). Tlf. 33 73 10 52
Pilestræde 44,2 1112 København K
e-mail: KammaG-H @Bjerre.net

Brevdueredaktør
Jacob Bjerre (2853)
Tlf. 5918 6610
Jernbanevej 46, 4340 Tølløse
e-mail: jacob @bjerre.net

Medredaktør af Brevduen
Agnete Bjerre (1468). Tlf. 48 26 86 86.
Hjulmagervej 9, 3400 Hillerød.
e-mail: seb @bjerre.net.

Anna Bjerre (1499). Tlf. 9786 1073
Hjulmagervej 9, 3400 Hillerød.
Lemvigvej 13, Resen, 7600 Struer
e-mail: bjerrekeramik @mail.tele.dk.

Suppleant
Bent Bjerre
(1378). Tlf. 3630 4345.
Lindeskellet 14, 2000 Frederiksberg.
e-mail: bent @bjerre.net.

Æresmedlemmer:
Svend Erik Bjerre
(1468).
Jens Bjerre (433)