Bilag

Bilag: Dokumenter, programmer m.v.

Efterkommerlinier

Proband meddelt af Agnete Bjerre, 1468.

Vær opmærksom på at liniernes proband er første led og dennes aner ikke ses i den pågældende database, men må findes i totaldatabasen (Bjerre.ge6)

Kærgård

Kærgård 0028 (Sidsel Christensdatter)

589 efterkommere og 242 ægtefæller.

Ejdal

Ejdal 0029 (Peder Christensen Bjerre)

155 efterkommere og 62 ægtefæller.

Tvis Kloster

Tvis Kloster 0030 (Niels Christensen Bjerre)

398 efterkommere og 188 ægtefæller.

Vester Børring

Vester Børring 0031 (Maren Pedersdatter) efterkommer også tildelt VB-nummer i henvisningsfeltet.

208 efterkommere og 89 ægtefæller.

Kokholm

Kokholm: 0033 (Jacob Pedersen Bjerre)

83 efterkommere og 38 ægtefæller.

Brunsgård

Brunsgård: 0036 (Søren Jacobsen Bjerre)

144 efterkommere og 62 ægtefæller.

Kvium

Kvium: 0037 (Kristen Jacobsen Bjerre)

45 efterkommere og 18 ægtefæller.

Stabildal

Stabildal: 0039 (Ane Marie Jacobsen Bjerre)

195 efterkommere og 79 ægtefæller.

Nørrelund

Nørrelund: 0040 (Peder Jacobsen Bjerre)

70 efterkommere og 28 ægtefæller.

Nissumby

Nissumby: 0041 (Graves Jacobsen Bjerre)

219 efterkommere og 106 ægtefæller.

Brændgård

Brændgård: 0042 (Mads Jacobsen Bjerre)

624 efterkommere og 253 ægtefæller.

Kviesgård

Kviesgård: 0043 (Niels Bjerre)

546 efterkommere og 221 ægtefæller.

Sandholm

Sandholm: 0046 (Jens Jacobsen Bjerre)

349 efterkommere og 151 ægtefæller.

Lomborg Skole

Lomborg Skole: 0047 (Bertel Jacobsen Bjerre)

488 efterkommere og 197 ægtefæller.

Søllergård

Søllergård: 0048 (Jens Stokholm Jacobsen Bjerre)

429 efterkommere og 182 ægtefæller.

Skov

Skov: 0050 (Ane Jacobsen Bjerre)

236 efterkommere og 104 ægtefæller.

Nyholm

Nyholm: 0051 (Mariane Jacobsen Bjerre)

17 efterkommere og 4 ægtefæller.

Bisgård

Bisgård 0053 (Kristen Bertelsen Bjerre)

293 efterkommere og 110 ægtefæller.

Nr. Risum

Nr. Risum 0054 (Søren Bertelsen Bjerre)

216 efterkommere og 86 ægtefæller.

Overlund

Overlund 0056 (Ane Marie Bertelsen Bjerre)

61 efterkommere og 25 ægtefæller.

Lille Bjerre

Lille Bjerre 0057 (Peder Bertelsen Bjerre)

68 efterkommere og 28 ægtefæller.

Vester St. Bjerre

Vester St. Bjerre 0059 (Mads Bertelsen Bjerre)

215 efterkommere og 81 ægtefæller.

V.Søllergård, L. Bjerre

V.Søllergård, L. Bjerre 0061 (Gravers Bertelsen Bjerre)

3 efterkommere og 2 ægtefæller.

Lundby

Lundby 0145 (Ane Kirstine Bjerre)

277 efterkommere og 117 ægtefæller.

Nr. Vium

Nr. Vium 0557 (Jens Hauskov Jensen)

80 efterkommere og 27 ægtefæller.

Antal efterkommere

Antal efterkommere.txt

Brevduen

Referencer til Bjerre-Slægtens Brevdue.

Tabel over referencer til Bjerre-Slægtens Brevdue.

Copyright

Slægtsforskningsdata på denne CD ejes af Bjerre-slægten.

Spørgsmål om ophavsret og adgang rettes til Bjerre-slægtens stamtavle-redaktør

Johannes Bjerre, telefon 9882-2413

e-mail johannes@bjerre.net

Navngivning

Der findes 15 personer, hvis fornavn ikke kendes, disse er navngivet med fornavnet Fornavn.

Ligeledes er der 42 personer, hvis efternavn ikke er kendes, ofte indgiftes forældre. Disse er tildelt efternavnet Efternavn.

Der er oplyst forskellige stavemåder for et efternavn i samme familie, f.eks. Touborg/Tovborg.

Er der meddelt et alternavtivt navn, kan dette ses på faneblad 2 i feltet Alt. navn.

Efternavne

Hyppigheden af efternavne

Listen viser hyppigheden af efternavne, suveræn vinder er Bjerre med 954 personer.

Stednavne

Samtlige sogne i Danmark

Stednavne kopieres fra denne fil med samtlige sogne i Danmark, som de er oplyst af Indenrigsministeriet ved kommunalreformen ca. 1970.

Der benyttes sogn, herred, amt.

Regler for indtastning

Navn:

Oplys altid det fulde fødenavn uden forkortelser og gifte kvinder oplyses altid med pigenavnet. Ved navneændring oplyses begge navne.

Datoer:

Alle datoer indtastes sådan: 22031954 (bliver til 22 Mar 1954)

Stednavne:

Ved indtastning benyttes stednavne fra medsendte sogneliste i filen Stednavne.txt (kopier og indsæt). Denne indeholder ministerialbogførende lokaliteter, men ministerialbogførende er også enheder somfri- og valgmenigheder. Ordene sogn, herred, amt, kirke og lignende benyttes ikke i stednavneangivelsen.Såfremt stednavnet ikke findes i denne liste, benyttes en så nøjagtig stedbetegnelse som muligt.

Uddannelse:

I feltet Uddannelse oplyses normalt årstal og sted for afsluttende uddannelse. Hvis man ønsker at meddele et uddannelsesforløb, kan dette gøres i en note, der placeres i Offentlig note.

Stilling:

I feltet Stilling oplyses den aktuelle stilling (som ikke nødvendigvis har noget med uddannelsen at gøre)

Adresser:

Oplyses som hovedregel kun på efterkommere, hvor disse er døde, på deres indgifte.

Telefonnumre indtastes xxxx-xxxx

Efterkommernummeret

Efterkommernummeret er indtastet med fire cifre: 0001-4942. Det tildeles den direkte efterkommer og dennes indgifte og den indgiftes forældre og alle andre personer, forbundet til efterkommeren; dermed grupperes disse samlet. Personer tilføjet efter 1978-udgaven har et efterkommernummer højere end 4000.

Kun egentlige efterkommere (dog også adoptivbørn) får et efterkommernummer.

Hvis en indgift har børn fra tidligere ægteskab, nummereres disse som den berørte Bjerre-efterkommer, se f.eks. #1132 (Thomas Bjerre Lundby) hvis tredie hustru havde børn med fra hendes forrige ægteskab.

Efterkommernummeret tildeles af databaseadministrator, pt. Finn Jelstrup.

Forældre oplyses med efterkommernummeret eller fulde navn; indgiftes forældre oplyses med fødenavn, fødselsdato og -sted, stilling og evt. kort note om hvad som helst.

Litteratur

Markus Bjerre og H.P. Hansen:
Bonde og Handelsmand. Af Jens Sandholms Optegnelser.

J.B.C la Cour:
Danske Gaarde.

Danmarks Folkeminder nr. 56.

Dansk biografisk Haandleksikon.

Dansk Portrætgalleri.

Ringkjøbing Amts Folkeblad.
21. august 1942:
Lærerparret i Lomborg Kirkeskole. Et Hundredeaarsminde.
28. august 1942:
Mindefesten for Lærerparret i Lomborg.

Lemvig Folkeblad.
21. august 1942:
Lærerparret i Lomborg Kirkeskole. Et Hundredeaarsminde.
28. august 1942:
Mindefesten for Lærerparret i Lomborg.

Århus Amtstidende.
4/7-1947:
Billede af en selvfodrende stald (Rudolf Jøgensen, nr. 400). 

Thomas Christian Møller:
Slægtsminder og egne Optegnelser.

Mariane Dalgaard og Bertel Bjerre:
Nogle Træk om Jacob Bjerre og Ane Marie Sørensdatter i Nissumby.
Udgivet 1903 af Anna Fink og Jakob Bjerre.

Holstebro Dagblad.
5. december 1941:
J.G. Pinholts kronik "Bjerre-slægten fra Sdr. Kokholm"

Leo Swane:
Vor Tids Kunst, nr. 19.

Ole Nielsen Nygaard:
Min Livsførelse, Skive 1886, 199 sider.

Johan C. Sulkjær:
Nørre Nissum Sogn i Skodborg Herred.

Aabo Kristensen:
(skrevet en bog om Ole Nielsen Nygaard)

Jeppe Aakjær:
Paa Aftægt.

H.P.Hansen:
Kloge Folk

Jacob Bjerre og Ane Marie Bjerre:
Nogle træk af Jacob Bjerre og Ane Marie i Nissumby, 1903.

J. Lomholt Hansens:
Pastor Bertel Bjerre, Taars, 1947.