Efterord

Bjerreslægtens slægtstavle: Efterord ved slægtstavles redaktør Johannes Bjerre

Status 2000

Det blev så resultatet vi nåede frem til i foråret 2000 - vi har samlet alle de data der findes i 78 udgaven, samt de data der er indkommet ved frivillig indsats fra en lang række af slægtninge gennem 3 - 4 år. Vi ser det som et vigtigt skridt i en rigtig retning. De data vi nu har samlet er let tilgængelige og er en forudsætningen for videre behandling.

En meget stor tak til Finn Jelstrup for hans ekspertise og indsats i denne sammenhæng.

Slægtsinteressen

Det har været et meget stort stykke arbejde, som vi i bestyrelsen har prioriteret højt. Vi har følt at netop denne del kunne være med til at gøre interessen for slægten tilgængelig og interessant for de kommende generationer. At finde tilbage til rødderne, at gå på opdagelse, at finde ud af slægtsforholdet, at finde bestemte personer og et evt. tilhørsforhold er jo det mange af os har brugt 78 udgaven til - det vil vi fortsat.

Nu bliver det imidlertid også mulig at søge på de sidste 25 år, det bliver muligt at tilføje nye navne og data. Den elektroniske slægtstavle vil gøre alle disse undersøgelser langt lettere for dem der har adgang til computeren.

Fortsat data indsamling

Vi er interesseret i at indsamle data fortløbende. Vores plan er at opdatere denne udgave af Slægtstavlen i løbet af 2 år. Derfor ønsker vi at modtage oplysninger på nye slægtninge og oplysninger som af den ene eller anden grund blot ikke er kommet med.

Hele projektet bygger på at nogen af sig selv indsender data.

Rettelser og tilføjelser

Selvfølgelig kan der være opstået fejl gennem de oplysningssedler vi har modtaget og ved indtastningen. Disse fejl vil vi gerne rette. Mange steder er den tilhørende tekst meget kortfattet og som årene er gået slet ikke fyldestgørende. Det vil vi også gerne rette til.

Hvordan indsendes data.

Vi modtager oplysninger gennem breve, meget gerne på skemaet fra Brevduen.

Allerhelst vil vi have oplysningerne på vores mail adresse data@bjerre.net - og det skema der er udformet netop til dette brug på vores hjemmeside på www.bjerre.net

Det gode initiativ

Hvis en fra fætter eller kusine flokken vil gøre et godt arbejde og har let ved at betjene Winfam programmet, så ville det være stort skridt fremad at gøre denne opfølgning for hele grenen og så aflevere det direkte til Slægtsforeningen på diskette eller på en fil via Internettet.

Tag en kontakt til os og vi kan aftale hvordan det kan lade sig gøre. En sådan opfølgning vil gøre netop jeres gren meget spændende og det vil lette arbejdet for os.

Slægtstavle i bogform

Jo det kan stadigvæk være en mulighed at få det hele på bogform. Alt det vi har lavet er en forudsætning for at kunne udgive det i bogform. Det vil blive en stor bog og den vil også blive dyr da den ikke vil kunne sælges i så mange eksemplarer, men muligheden er der og det vil også være mulig at lave små bøger eller hæfter der omhandler dele af slægten. Vi har ingen planer om sådanne tiltag i øjeblikket.

Hvis der skulle tilgå slægtsforeningen økonomiske midler til et sådant arbejde er vi bestemt interesseret i at følge op på den del. Kontakt os i så tilfælde.