Slægtstavlen

4. udgave af "Slægtstavle over Bjerre-slægten". CD Juni 2000

Klik på overskrifterne i indholdsfortegnelsen i venstre side for at vise detaljeret indhold.

Forord

Forord ved Svend Erik Bjerre

Bjerreslægten nedstammer ikke fra en adelig eller anden fin familie, men fra bønder i Vestjylland. Vor ældst kendte forfader, Peder Rasmussen (født i 1640erne), ægtede i 1669 Sidsel Nielsdatter, der sad enke på en gård i Idumlund vest for Holstebro. Deres søn, Jacob Pedersen (1671 - 1737), blev omkring 1700 fæster af gården "Store Bjerre" i Sir gennem ægteskab med Margrethe, datteren på gården. - I de næste århundreder blev slægten særdeles talrig.

(1) Mads B. Bjerre fra "Store Bjerre" indbød i 1898 til det første slægtsstævne. Sådanne stævner har siden været afholdt med få års mellemrum. I 1998 blev 100-året fejret med stævne nr. 25.

(2) I 1900 startede man en slægtsforening. - "Som medlem optages enhver, der tilhører Bjerreslægten, nedstammende fra "Store Bjerre" i Sir, eller som er gift med en af denne slægts medlemmer". I dag har Foreningen Bjerreslægten små 500 medlemmer.

(3) Den første slægtstavle udkom i 1902. Nye udgaver så dagens lys i 1948 og 1978. Den fjerde udgave udkommer hermed på CD-rom i år 2000.

(4) Det første årsskrift, Brevduen, udkom i 1903. Fra 1947 er Brevduen udkommet hvert år i december måned (ca. 50 sider).

Bjerrerne bliver undertiden beskyldt for at være lidt for selvoptagne, lidt for stolte af deres slægt. Der findes endda også Bjerrer, der synes, at "det bare er for meget med al den snak om slægten". Denne vurdering kan måske have en vis berettigelse; men det kræver både interesse og koncentration at holde en slægtsforening levende. - I de forløbne hundrede år har foreningen vist sin styrke. Den har været en hjælp til at understøtte og udvikle slægtsfølelsen, og den er stadig nødvendig for at kunne opretholde de forskellige aktiviteter.

Slægten er nu så talrig, at det ville blive alt for kostbart at udgive den nye slægtstavle i bogform. Derfor har bestyrelsen valgt at udsende den som en CD-rom, og vi håber, at rigtig mange vil få glæde af den. Vi ved godt, at de ældre i slægten kun i begrænset omfang anvender en computer; men de kan uden tvivl få hjælp af deres børn og børnebørn.

Vi håber, at andre familier og slægter, der måtte stifte bekendtskab med denne udgivelse, vil blive inspireret til at starte eller udbygge deres slægtsarbejde

Man kan leve lykkeligt uden at være medlem af en slægtsforening - man er jo med i kredsløbet alligevel! Men netop i vore dage, da mange er optaget af at finde deres rødder og tumler med spørgsmålet om deres identitet, har det store kvaliteter at være med. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad er meningen med min tilværelse?

Jeppe Aakjær skrev meget rammende:

Din egen dag er kort,
men slægtens lang.

Med denne udgivelse følger Foreningen Bjerreslægten sin formålsparagraf; vi skal arbejde for "at bevare sammenholdet mellem slægtens medlemmer og værne om slægtens minder". - Det er en ulige vanskeligere opgave nu end for 100 år siden. I dag er der så mange tilbud indenfor uddannelse, kultur og den omsiggribende underholdnings- og rejseindustri, at vi kan have svært ved at følge med i det hele. Her kan en slægtsforening være et positivt holdepunkt i det store "verdensbillede".

En slægtsforening bør undgå at blive en væren-sig-selv-nok-gruppe, tværtimod bør den give inspiration til at indgå i folkeligt og mellemfolkeligt arbejde.

Foreningen Bjerreslægten vil kun bestå, så længe et rimeligt antal mennesker slutter op om den. Kun ved at kommende generationer tager del i arbejdet, kan vi bevare sammenholdet i vor vidtforgrenede slægt.

Svend Erik Bjerre (1468)
formand 1983 - 2000
herefter konsulent for foreningen

 

Bestyrelsen vil gerne takke Johannes Bjerre (1580), der har været slægtstavle-redaktør, Finn Jelstrup, der har gjort det store praktiske arbejde med CD-rom’en, og Niels Bjerre (1820), der har bidraget med det nye opslagssystem.